HANMOODON HISTORIA - KOKO ARTIKKELI

 

Hanmoodon alku

Hanmoodo on kamppailulajiksi nuori. Laji sai alkunsa, kun etelä-korealainen Soo-Yoon Hwang, kutsumanimeltään Young Suk, muutti Suomeen 1980-luvun puolivälissä. Hän tuli Suomeen opettamaan Taekwondoa veljensä, Taekwondo mestari Dae Jin Hwangin, jalanjäljissä. Dae Jin Hwang oli tuonut Taekwondon Suomeen vuonna 1979.
 
Korealaiseen harjoituskulttuuriin tottunut Young Suk huomasi eroavuuksia suomalaisten harjoittelussa. Koreassa harrastaja keskittyy yhteen lajiin, ja asettaessaan itselleen korkeat tavoitteet, antaa harjoitukselle kaikkensa. Monet suomalaiset ennemminkin "harrastelivat" useampia lajeja rinnakkain, oppiakseen monipuolista kamppailutaitoa. Todellisuudessa yksittäisten lajien syvyys kärsi.
 
Lajin perusajatus oli syntynyt. Hanmoodo, “korealainen kamppailutaito”, yhdistää perinteiset korealaiset kamppailutaidot yhdeksi lajiksi, jossa kaikkia osa-alueita yhdistää yksi punainen lanka. Ensimmäinen Hanmoodo-seura perustettiin Kauhavalla vuonna 1989.
 
Alkuvuosinaan Hanmoodo-harjoittelu muistutti Taekwondoa, mikä oli luonnollista Young Sukin taustan huomioiden. Yhtä runsaasti vaikutteita tuli Hoi Jeon Moo Soolista, jota Young Suk niinikään opetti etenkin 90-luvun alussa. Young Suk oli harjoitellut Hoi Jeon Moo Soolia Koreassa lajin perustajan mestari Muyng Jae Okin johdolla. Hoi Jeon Moo Soolin tullessa Suomeen vuonna 1991, Young Suk toimi nimellisesti Hoi Jeon Moo Soolin pääopettajana Suomessa ja Euroopassa. Käytännössä Suomessa opetuksesta kuitenkin vastasi Dae Jin Hwangin poika In-Seon Hwang, Young Sukin veljenpoika.
 

Leviämisen vuodet

Hanmoodo-toiminta levisi ripeästi 90-luvun alussa Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja edelleen kohti Lappia. Lajin nopeimman leviämisen aikoihin Suomessa toimi kaksi opettajaa, mutta 90-luvun loppupuolelta alkaen Young Suk opetti itse kaikissa Hanmoodo-seuroissa. Samalla lajin oma tyyli vakiintui, ja Hanmoodon nykyisinkin tutut leiri- ja harjoitussysteemit kehittyivät.
 
Hanmoodo levisi tehokkaasti Suomessa, sillä Young Suk keskittyi parin vuoden ajan kerrallaan yhteen alueeseen, asuen itse alueella. Hänen peruskursseiltaan jäi seuroihin hyvä vetäjäpohja jatkamaan toimintaa. Lappiin leviämisen jälkeen vuorossa oli Itä-Suomi vuosituhannen loppupuolella, ja edelleen Tampereen seutu ja Lounais-Suomi. Hanmoodo oli saavuttanut oman muista erottuvan muotonsa, mutta kehittyminen jatkui.
 
Etelä-Suomessa Hanmoodo alkoi vasta 2000-luvun taitteessa. Etelä-Suomen pääopettajana on lajin etelään rantautumisesta asti toiminut In-Seon Hwang. Hän perusti omia seurojaan myös Kymen alueella vuosina 2004-2006, ja Joensuun alueella 2009 alkaen. In-Seon Hwangin opetus vaikutti myös muualla Suomessa, ja monesti harrastajia hyödytti saada samoja oppeja molemmilta opettajilta.
 
Laajimmillaan laji oli 2000-luvun ensimmäisten vuosien aikana,  kun seuroja oli lähes sadalla paikkakunnalla ja harrastajia arviolta 3000. Omalta osaltaan harrastajamääriä nosti Hanmoodolle ominaiset vauhdikkaat näytökset, joita kiertävät näytöstiimit vetivät uusilla ja nuorilla paikkakunnilla. Hanmoodon vauhdikkuus ja täyskontaktiottelu vetosi etenkin 15-20 vuotiaisiin poikiin ja miehiin.
 
Hanmoodoon on aina kuulunut ylempien vöiden läheinen suhde omaan opettajaan, Young Sukiin tai In-Seon Hwangiin. Tiivis yhteydenpito vetäjien ja opettajien välillä vahvistaa opetuksen puhtautta, mutta mahdollisti myös Suomen mittakaavassa suuret tapahtumat. Kun vetäjien motivaatio osallistua esimerkiksi kansallisiin kilpailuihin levisi seuroissa, ei yksi päivä enää riittänyt tapahtuman järjestämiseen. Suurimmissa kisoissa oli yli 500 osallistujaa ja suurimmalla leirillä yli 300 harrastajaa.
 

Hanmoodoa Pohjoismaissa

Vuonna 2003 Hanmoodo aloitti ensimmäistä kertaa toimintansa ulkomailla, kun seuroja perustettiin suomalaisharrastajien vetäminä Norjassa Mossin ympäristössä. Seuraavana vuonna toiminta starttasi Ruotsissa Göteborgissa lähikaupunkeineen ja Tanskassa Vejlessä. Skandinavian Hanmoodo-toiminnan pääopettajana toimi In-Seon Hwang.
 
Vuosien 2004-2006 aikana järjestettiin kansainvälisiä kilpailuja Pohjoismaiden kesken, ja harrastajamäärät ja näkyvyys ulkomailla kasvoivat. Suomalaisilla vetäjillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta asettua asumaan kohdemaihinsa riittävän pitkäksi aikaa maiden omien vetäjien kouluttamiseksi ja lajin juurruttamiseksi, joten Skandinavian toiminta hiipui.
 

Toiminta vakiintuu

Tyyliltään Hanmoodo alkoi painottaa yhä enemmän täyskontaktiottelua, sillä ottelusta oli tullut suosituin kilpailumuoto. Hanmoodo-harjoittelu oli perinteisesti ollut todella monipuolista ottelu-, itsepuolustus-, putoamis-, asetekniikka- ja murskausharjoituksineen, mutta kilpailuissa muut osa-alueet menettivät merkityksensä ja harjoittelukin alkoi keskittyä monissa seuroissa otteluun.
 
Myös Suomessa Hanmoodon toiminta alkoi pikkuhiljaa hiipua vuoden 2005 jälkeen. Hanmoodoa oli menestyksekkäästi harrastettu useilla pienillä paikkakunnilla, joiden nuoret vetäjät muuttivat isommille paikkakunnille opiskelupaikkojen ja töiden perässä. Jos tuoreita vetäjiä ei jäänyt, uhkasi seuraa toiminnan loppuminen.
 
Nykyään Hanmoodo on tasaantunut Suomessa noin 30 seuraan, joiden vetäjinä on yleensä paikkakunnalle vakiintuneita mustan vyön harrastajia. Ulkomailla toimintaa on Irlannissa paikallisen, Suomessa lajia harrastaneen, vetäjän vetämänä. Hiljaiseloa lajin sisällä ei kuitenkaan eletä, päinvastoin.
 

Tulevaisuuden näkymät

Vuodesta 2012 alkaen In-Seon Hwang on toiminut Hanmoodon kattojärjestön Oriental Moodo -liiton puheenjohtajana ja Hanmoodon organisaatiollisena ja toiminnallisena johtajana sekä pääopettajana. Perustaja Young Suk keskittyy lajin periaatteiden ja syvällisempien oppien opettamiseen mustavöisille harrastajille.
 
Vuonna 2011 Hanmoodo-harrastajat innovoivat yhdessä In-Seon Hwangin kanssa Hanmoodon monipuolisuutta tukevan uuden kilpailumuodon, Pentathlon-moniottelun. Kilpailua kehitettiin harrastajavetoisesti keväällä 2011, ja se esiteltiin ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle kevään 2011 SM-kisoissa. Vuoden lopulla järjestettiin ensimmäiset kansalliset kilpailut uudella konseptilla. Moniottelu on lyönyt itsensä voimalla läpi, ja siitä on muodostunut Hanmoodon virallinen tie tulevaisuuteen. Hanmoodo on palannut monipuolisuuden ja vauhdin polulle.